top of page

BRA ATT VETA

In- och utcheckning

Incheckning stugor tidigast 15.00

Incheckning camping tidigast 12.00

Utcheckning sker senast 12.00

Vid hyra av campingtomt inkluderas gästen som står för bokningen samt dennes make/maka/sambo och hemmavarande barn (eller totalt max 4 vuxna).

Platsen får ej lånas/hyras ut eller överlåtas till någon annan än den som står för bokningen.

Du behöver vara 18år för att kunna bo på campingen utan målsman. 

Wifi

Finns på största delen av campingen och lösenord fås i receptionen.

Tystnad

Mellan klockan 23.00 - 06.00 ska alla gäster iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.

Personal har rätt att avvisa gäst från sitt boende om gästen inte följer reglerna eller på annat sätt uppträder störande på området. 

Hundar

Hundar är självklart välkomna till oss men tänk på att de måste vara kopplade hela tiden.

Rasta hunden är förbjudet inne på campingområdet, badplatsen och lekplatsen. Skulle det hända en olycka på området så måste det ju självklart plockas upp.

Håll av stånd

För allas trivsel och säkerhet ska det vara ett säkerhetsavstånd på minst 4 meter mellan husvagn/husbil. 

Enligt samma brandskydds förordning så får det inte finnas mer än en enhet per tomt. Personbil måste parkeras på egen tomt.

Har ni fler bilar eller har gäster hänvisas dessa till parkeringen som ligger precis vid infarten till campingen.

För allas säkerhet

På området så är det högsta hastighet 20 km/h.

Använd endast godkänd elutrustning.

Brandsläckare finns på flera ställen på campingen (se på campingkartan)

 

Källsortering

Sortering av hushållssopor görs i de behållare som finns.

Se campingkarta var dessa finns.

Övrigt avfall hänvisar vi till KSRR´s återvinningscentraler.

Ej något avfall utanför behållarna!

 

Latrin

Det finns 2 ställen på campingen där det går att tömma sitt latrin. Se campingkarta var dessa finns.

Tvättstuga

Finns i det röda servicehuset som endast är till för campingäster

 

bottom of page